MUDr. Kristína Žáková, všeobecný lekár pre deti a dorast